Beilen, Hervormde kerk

Adres: Prins Bernhardstraat 1, Beilen (gemeente Midden-Drenthe)

Beilen is een esdorp dat ontstond in de vroege middeleeuwen op de hogere zandgronden nabij de Berkelstroom. Het aan de weg van Meppel naar Groningen gelegen kerkdorp ontwikkelde zich tot hoofdplaats van het gelijknamige dingspel. Door een grote brand in 1820 verloor Beilen een belangrijk deel van het oorspronkelijk agrarische karakter. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp met name aan de oost- en zuidzijde uitgebreid.

De Hervormde kerk, oorspronkelijk gewijd aan Sint-Stephanus, is een éénbeukige kerk met driezijdig gesloten koor, een schip met versneden steunberen en een toren van vier geledingen met traptoren en ingesnoerde spits. De kerk wordt voor het eerst vermeld in 1139. De huidige gotische kerk kwam rond het jaar 1500 tot stand.
De toren wordt stilistisch gerekend tot de zogenaamde Drentse torenfamilie van Johan die Werckmeyster. In de toren hangt een in 1883 door A.H. van Bergen hergoten klok. Na een brand in 1607, waarbij het gebouw op de muren na werd verwoest, volgde herstel. De kerk is gerestaureerd in 1937-'38 en in 1990. Aan de zuidzijde van het schip bevindt zich een moderne achtzijdige consistorie. Het kerkinterieur wordt gedekt door een houten tongewelf (schip) en stenen kruisribgewelven (koor). Tot de inventaris behoren een orgel, gebouwd in het eerste kwart van de negentiende eeuw door P. van Oeckelen voor de Broerkerk in Groningen (1840 overgebracht), en een preekstoel uit 1938.

Bron: Monumenten in Nederland, Drenthe (2001)
Waanders Uitgevers, Zwolle; Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.

Naar historische kerken in Drenthe
Anloo - Zweeloo

(c) 2004 Stichting Vom Himmel hoch