Kop logo vom Himmel hoch
Home - Doelstellingen

Kennismaking
De stichting Vom Himmel hoch is in 2001 opgericht met als doel de waardering voor oude kerken en aanverwante cultuur te vergroten. In de eerste jaren heeft de stichting zich gericht op het organiseren van concertseries in kerken in Overijssel en Gelderland onder de naam Dan Sus Dan So. Daarnaast werd in 2004 een serie Muzische Meditaties georganiseerd in het Zwolse Dominicanenklooster, waarbij de interreligieuze dialoog centraal stond. Ook zijn incidenteel excursies georganiseerd langs religieus erfgoed in Nederland. Momenteel ontwikkelt de stichting een digitaal documentatiecentrum van alle oude kerken op www.historischekerken.nl.

Doelstellingen
De stichting Vom Himmel hoch streeft naar een grotere waardering voor historische kerken en de hieraan verbonden cultuur. Behalve het herbeleven van deze "devote tradities" stelt de stichting zich ten doel om monumentale kerkgebouwen te beschermen tegen invloeden van commercie en rigoureuze aanpassingen naar de smaak van de tijd.

Om de waardering voor de historische kerken te vergroten organiseert de stichting Vom Himmel hoch concerten in kerken en bemiddelt tussen uitvoerende musici en de verschillende kerkbesturen. Daarnaast verzamelt de stichting informatie over "devote cultuur" en publiceert deze in de verschillende op internet.

De stichting Vom Himmel hoch wil zich inzetten om voor leegstaande monumentale kerkgebouwen een "passende" herbestemming te vinden en biedt haar hulp aan bij gemeentes en kerkbesturen die met het probleem van een "leegstaande kerk" worden geconfronteerd.

Daarnaast timmert de stichting aan de weg wanneer de monumenten worden bedreigd in hun voortbestaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het stichtingsbestuur:

Stichting Vom Himmel hoch

De Keyzerstraat 24
8023 VX Zwolle
Tel.: 038 4527848
Fax: 038 4548523
email: info@vomhimmelhoch.nl