Kop logo vom Himmel hoch
Home - Herbestemming

Herbestemming

De stichting Vom Himmel hoch vindt dat oude kerken een respectvolle herbestemming verdienen wanneer zij leeg komen te staan.

• Oude kerken dienen een breder belang dan alleen als onderkomen voor een kerkgenootschap. Vom Himmel hoch streeft er naar om oude kerken zoveel mogelijk voor de gemeenschap te bewaren.

• Vom Himmel hoch pleit er voor oude kerken tot stilteplaatsen in de hectische samenleving te laten zijn.

• Historische kerken dienen zo veel mogelijk open te zijn voor bezichtiging, ook gelet op de hoeveelheid financiële middelen die nodig is om de gebouwen te onderhouden. De praktijk wijst uit dat hiervoor met de juiste aanpak de lokale bevolking te enthousiasmeren is.

Lees het artikel "Rekening houden met eigenschappen van kerken"

Meer informatie over het herbestemmen van monumentale kerken vindt u bij de Task Force Toekomst Kerkgebouwen