Kop logo vom Himmel hoch
Home - Nieuws - Task Force Toekomst Kerkgebouwen opgericht

Terug naar Task Force Kerkgebouwen

Nieuws

"Verklaring van Woudrichem"
Foto: Toeristeninfo Woudrichem

Doelstelling en uitgangspunten van de Task Force Toekomst Kerkgebouwen


In dit document beschrijven wij, de Task Force Toekomst Kerkgebouwen, onze doelstelling en uitgangspunten. Hierop zetten wij in. Wij noemen deze uitgangspunten kortweg de “Verklaring van Woudrichem”, naar de plaats van onze oprichtingsvergadering.

Ons doel: behoud kerkgebouwen en kloosters. Wij willen de massale vernietiging van kerkgebouwen in Nederland een halt toe roepen en deze gebouwen weer tot een levend deel van de samenleving maken;

Onze meerwaarde: Wij zijn een landelijk opererend burgerinitiatief dat zich belangeloos en ongebonden inzet voor bovengenoemd doel. Als onafhankelijk burgerinitiatief zullen we hiervoor op alle relevante manieren actief aandacht vragen van maatschappij, bestuur en politiek, creatieve oplossingen en informatie helpen aandragen, en steun en expertise geven aan lokale groepen en instellingen die zich op een bevlogen manier voor behoud van kerkgebouwen en kloosters inzetten. Wij zijn verbonden in de overtuiging dat er altijd een betere oplossing dan sloop is te vinden en we hopen op meer kennis, passie en visie in de maatschappij met betrekking tot de belangrijke rol van kerkgebouwen;

Onze motivatie om kerkgebouwen te behouden is breed. Kerkgebouwen en kloosters zijn een essentieel onderdeel van onze Europese (cultuur)geschiedenis en monumenten van onze beschaving, zijn met liefde gebouwd door onze voorouders, bezitten architectonische en vaak monumentale en historische waarden, zijn het beeldbepalende hart van stad, dorp of wijk waarmee veel burgers emotioneel verbonden zijn, en zijn belangrijke ruimtelijke oriëntatiepunten voor bewoners en toeristen. Wij zullen die brede motivatie actief uitdragen en hopen die terug te zien in de afwegingen van overheden, leiders van kerk- en geloofsgemeenschappen en andere betrokkenen;

We willen een kerkgebouw liefst dicht bij haar oorspronkelijke functie houden. Kerkgebouwen en kloosters moeten bij voorkeur een bezielende, sociale en culturele functie hebben of behouden, en (weer) een rol vervullen in de versterking van de sociale samenhang in steden, wijken en dorpen. Wij willen dat kerkgebouwen uitnodigend worden voor brede lagen van de bevolking; de deuren moeten letterlijk en figuurlijk openstaan voor iedereen;

Wij zijn voorstander van gehele of gedeeltelijke herbestemming van kerkgebouwen als het gebouw haar oorspronkelijke functies verliest:
* Indien het behoud van de oorspronkelijke functie niet mogelijk is, dienen deze gebouwen, waar mogelijk, een herbestemming te krijgen met behoud van hun uiterlijke kenmerken, waarbij hergebruik met maatschappelijke en/of culturele functies onze voorkeur heeft, omdat de brede toegankelijkheid van het gebouw hiermee gewaarborgd is;
* We vinden dat passende private herbestemming van kerkgebouwen of kloosters in de vorm van onder meer woningen, kantoren, begraafplaatsen, en ambachtelijk kleinbedrijf in alle gevallen voorrang boven sloop moet krijgen als het gaat over een keuze tussen behoud of afbraak;
* Wij wijzen vormen van hergebruik af die als duidelijk gebrek aan respect voor de oorspronkelijke functies van kerkgebouwen en kloosters kunnen worden opgevat. Wij vragen kerkleiders, –gemeenschappen en –eigenaren daarbij wel om flexibiliteit als het enige alternatief voor sloop een minder passende herbestemming is: verscheidene kerkgebouwen die in het (verre) verleden enige tijd een ongepaste functie hebben gehad, zijn nu weer plaatsen van inspiratie en bezieling. We dringen wel aan op een zo kort mogelijke periode van gebruik door minder passende functies;

Wij hebben liever leegstand dan sloop. Indien zich geen passende bestemming op middellange termijn aandient, heeft langdurige leegstand onze voorkeur boven sloop. Want “weg-is-weg” en de tijd kan een oplossing brengen, zoals de geschiedenis van vele kerken en kloosters leert;

Wij zijn voorstander van nieuwe vormen van financiering en stroomlijning van overheidsbeleid. Lokale, provinciale en rijksoverheden moet in veel hogere mate gaan bijdragen aan de financiering van behoud, restauratie en herbestemming, waarbij er ook geleerd kan worden van financieringsconstructies in andere Europese landen en van het succes van groeninvesteringsregelingen. Wij zijn verklaard voorstander van nieuwe publiek-private financieringsconstructies en afstemming van beleid en regelgeving van en tussen overheden ten gunste van behoud of herbestemming;

Doelstelling en uitgangspunten zijn besproken op de oprichtingsvergadering te Woudrichem op 22 maart 2006 en vastgesteld en ondertekend te Woudrichem op 14 juni 2006, door de oprichters van de Task Force:

Bert Bloo, Jan Haagh, Ranko Hamelinck, Roger Hamelinck, Egbert Hoogenberk, Door Jelsma, Frank Petter, Ruud Schürmann, Harm Jan Wilbrink, Rob Wolters