Kop logo vom Himmel hoch
Home - Nieuws - "Deltaplan behoud kerken slaat aan"

Terug naar Task Force Kerkgebouwen

Nieuws

25 juni 2006


"Deltaplan behoud kerken slaat aan"

Brabants Dagblad, zaterdag 24 juni 2006
door John van Miltenburg

Het Brabantse initiatief om de komende jaren met een Deltaplan Kerken de sloop van honderden kerken en voormalige kloosters te voorkomen krijgt veel bijval.

Tilburg - De eind maart in Woudrichem in het leven geroepen Task Force Toekomst Kerken heeft van politieke partijen, kerkbeheerders, overheden en actiegroepen tientallen reacties gekregen. De oproep dat de samenleving een andere visie moet ontwikkelen op de instandhouding van kerken als cultureel erfgoed ondervindt in brede kring steun.
De initiatiefgroep, onder voorzitterschap van burgemeester Frank Petter van Woudrichem, heeft onlangs de doelstellingen en uitgangspunten ondertekend in de Verklaring van Woudrichem.

Ook is besloten een stichting op te richten. Zowel de rooms-katholieke Kerk als de Protestantse Kerk Nederland hebben landelijke adviesgroepen opgericht. „Er is een groeiende maatschappelijke en politieke behoefte om massale vernietiging van kerkgebouwen te stoppen“, constateert mede-initiatiefnemer en secretaris van de Task Force, Rob Wolters, directeur van het European Centre for Nature Conservation in Tilburg.
Tegenstrijdig

Volgens Wolters is sprake van een tegenstrijdige ontwikkeling in de samenleving die snel doorbroken moet worden. Enerzijds hebben de kerken te maken met leegloop, waardoor kerken die niet meer gebruikt worden gesloopt dreigen te worden. Anderzijds neemt de vraag naar de beleving van kerkgebouwen en de gebruiksmogelijkheden toe.

Beperkt
Wolters noemt het ’een beperkte visie’ om de zorg voor het behoud van kerken als cultureel erfgoed vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat in Nederland over te laten aan de kerkgemeenschappen.
Wolters: „Kerken zijn van ons allemaal. Ze zijn een onderdeel van het straatbeeld, de ziel van dorpen en steden. Niet alleen gelovigen moeten vechten voor behoud van kerken, maar de hele samenleving.“

Ook als het gaat om de kosten die gemoeid zijn met het behoud van kerken is er volgens de Task Force Toekomst Kerken sprake van een ’te krampachtige scheiding tussen kerk en staat’. „Er moet veel meer publiek geld voor het behoud van kerken beschikbaar komen“, vindt Wolters. „Rijkssubsidies voor het instandhouden van kerken en nieuwe financieringsmogelijkheden waarbij privaat geld wordt gekoppeld aan subsidies.“

De initiatiefgroep, die daarover in gesprek is met banken, is benaderd door actiegroepen, bouwbedrijven en groeperingen die voor hun activiteiten een kerkgebouw zoeken. „Het is bemoedigend om te zien hoe overal in Nederland groepen mensen op een bevlogen manier proberen kerkgebouwen een nieuwe toekomst te geven, soms tegen de verdrukking in“, stelt de initiatiefgroep vast. „In een aantal gemeenten ontstaat langzaam een beter klimaat voor het behoud van kerken. Soms ook voor kerkgebouwen die op de nominatie staan of stonden om gesloopt te worden zoals de Sacramentskerk in Tilburg en de St.-Jozefkerk in Kaatsheuvel.“