Kop logo vom Himmel hoch
Home - Nieuws - 2002 - Korting voor minima bij Dan Sus Dan So

Nieuws

27 september 2002

Korting voor minima bij Dan Sus Dan So

Het bestuur van de stichting Vom Himmel hoch heeft besloten een korting voor minima in te voeren bij de entreeprijs van haar concerten. Gebleken is dat vijftien euro entree voor personen met een minumuminkomen als een te hoge prijs werd wervaren. De korting komt als uitbreiding van de jongerenkorting (tot 27 jaar) waar weinig gebruik van werd gemaakt. Wel bleek er behoefte te zijn aan korting voor personen met bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, AOW of een ander minimuminkomen. Deze personen betalen vanaf nu 10 in plaats van 15 euro per concert.

De maatregel is het gevolg van de evaluatie van het eerste concert van de stichting dat onder de naam Dan Sus Dan So op 14 september plaatsvond in het hervormde kerk van Windesheim. Tijdens deze avond, die bijna 200 bezoekers trok, werd voor het eerst een nieuwe gevarieerde concertformule in de praktijk gebracht. Een organist, een gregoriaans ensemble, een gitaarduo, een zangeres, een volksmuziekgroep en een voordrachtskunstenaar wisselden elkaar hierbij voortdurend af.

In de praktijk bleek deze aanpak tot een ruime overschrijding van de aanvankelijk geplande tijdsduur van het programma te leiden, zodat deze voor het volgende concert wordt ingekort. Ondanks de twee maatregelen is het bestuur van de stichting Vom Himmel hoch erg tevreden met haar eerste openbare activiteit.