Kop logo vom Himmel hoch
Home - Nieuws - 2003 - "De kerk moet een ontmoetingsplaats blijven voor samenkomst"

Nieuws

30 november 2003

Mening van zowel gelovigen als niet-gelovigen:

"De kerk moet een ontmoetingsplaats blijven voor samenkomst"

Eind oktober heeft het katholiek sociaal-kerkelijk instituut (www.kaski.kun.nl) een onderzoek gepresenteerd naar de mening van Nederlanders over het herbestemmen van leegstaande kerken. Zowel gelovigen als niet-gelovigen zouden in overgrote meerderheid vinden dat een kerk ontmoetingsplaats moet blijven voor samenkomst, zo was te lezen in het NRC Handelsblad van 25 oktober.

De gegevens over de toekomst van de duizenden kerken in Nederland zijn, misschien nog wel meer dan we al wisten, indrukwekkend somber. Momenteel worden jaarlijks meer dan zeventig kerken gesloopt en dit aantal stijgt exponentieel (begin jaren negentig werden 'slechts' veertig kerken per jaar gesloopt). Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, het CIO-K, probeert te redden wat er te redden valt en bekijkt of ze met name op het platteland ook andersoortige activiteiten in oude kerken kan onderbrengen. Maar erg flexibel lijkt ze hierbij niet te zijn, omdat bijvoorbeeld de Islam bij voorbaat onbespreekbaar wordt geacht: "De Islam is momenteel in Nederland te politiek".

Helaas laat het artikel van het NRC met name personen aan het woord die commerciële belangen hebben bij het herbestemmen van kerken, zoals mevrouw Bosschert van Reliplan ( www.reliplan.nl ), architect Ray Kentie ("...ziet mogelijkheden in de grote plattelandskerken hotels te maken") en directeur Prins van Vastgoedbedrijf Cobraspen ("...zo'n twaalf procent rendement op jaarbasis"). Gelukkig ziet laatstgenoemde toch een extra waarde van de oude kerken: "Op de korte termijn verdien je meer met sloop. Pas op de lange termijn blijkt de kracht van het behouden. Mensen zien dat niet. Gooi het plat en zet er nieuwbouw op, zo gaat het vaak".

Bron: NRC Handelsblad

Meer informatie over dit onderwerp u bij Herbestemming kerken.