Kop logo vom Himmel hoch
Home - Nieuws - 2003 - Vom Himmel hoch bang voor afbreuk van het historische karakter

Nieuws

3 december 2003

Vom Himmel hoch bang voor afbreuk van het historische karakter

Verbouwing Zwolse Broerenkerk tot Kunstencentrum voor 2,5 miljoen euro

Onder de kop "Broerenkerk culturele spil Zwolle" heeft in de Stentor op 3 december een artikel gestaan over de plannen van de gemeente Zwolle met de monumentale kerk in het centrum van de stad. Plan is om de kerk en het naastgelegen conservatorium te verbouwen tot het "Broeren Kunstcentrum". De kosten voor verbouwing worden geraamd op 2,5 miljoen euro, terwijl de jaarlijkse lasten door de gemeente op 650.00 euro worden begroot. De stichting Vom Himmel hoch is bang voor afbreuk aan het historisch karakter van het gebouwencomplex.

Nadat vorig jaar bekend was geworden dat de Zwolse Broerenkerk niet verkocht zou worden aan ondernemer Hans Borrel (die zich in 1998 wel de middeleeuwse Bethlehemskerk mocht "toeëigenen") maakte de gemeente Zwolle bekend dat ze de kerk wilde gebruiken voor muziek- en cultuurevenementen. Hierover heeft de Stichting Vom Himmel hoch aanvankelijk verheugd gereageerd. Op de website van de stichting werd destijds gepleit voor samenwerking met het nabijgelegen conservatorium. Helaas wist de stichting Vom Himmel hoch toen nog niet dat hiervoor het hele gebouwencomplex volgens de betrokkenen "op de schop" zou moeten.

De plannen met de kerk, die wethouder Berends deze week aan de pers presenteerde, zijn tot stand gekomen in samenwerking met "Kunstkwartier i.o.", waarin een twintigtal organisaties is vertegenwoordigd, waaronder Hogeschool Artez, Vrienden van de Stadskern, Het Palet, Odeon en de Zwolse Zangraad. Het doel is om een intensiever cultureel gebruik van de kerk te maken, iets waar de stichting Vom Himmel hoch uiteraard helemaal achter staat. Hiervoor moet echter de hoofdingang van de kerk worden verplaatst naar de Klokkensteeg, er moet een "grand cafe" in het complex komen en er wordt d.m.v. een "glazen doos" een concertzaalfunctie geboden.

De stichting Vom Himmel hoch zoekt de oplossing van het activiteitenprobleem echter niet in een "snelle en flitsende oplossing", zoals de gemeente Zwolle deze bij voorkeur lijkt te zoeken als het op historische kerken aankomt. De gemeente Zwolle lijkt nauwelijk te leren van fouten die in het verleden zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld met de verkoop van de Bethlehemkerk. En wat te denken van het gemeentebeleid ten aanzien van de Broerenkerk zelf in het recente verleden? Een stukje geschiedenis...

De Zwolse Broerenkerk werd gebouwd tussen 1466 en 1512 als onderdeel van het "Broerenklooster" van de Dominicaner gemeenschap. In deze periode maakte de kloostercultuur in Zwolle haar grote bloeiperiode door, om erg snel er na met de Reformatie weer te verdwijnen. De kloostergebouwen werden vanaf 1580 'herbestemd' en hebben o.a. dienst gedaan als katoenspinnerij, zeepfabriek en zelfs als kazerne. Uiteindelijk werden in de periode 1975-1978 de laatste restanten van het klooster afgebroken en is op deze plaats een hoofdzakelijk nieuw conservatorium gebouwd.

In 1981 raakte de kerk ik het bezit van de gemeente Zwolle, die al snel besloot tot een ingrijpende "restauratie" en hierbij tevens de ruimte geschikt maakte voor "multifunctioneel gebruik". Hierbij is het interieur, waaronder de preekstoel, uit de kerk verwijderd en werd o.a. een nieuwe vloer aangelegd. Sommige grafzerken zijn tussen de nieuwe tegels ingemetseld, maar veel beschadigd materiaal is onder de tegels begraven. Omdat de vloer de kerkruimte erg veel galm geeft was het uiteindelijk nodig dat aan de zijkant van de muren geluidsdempende schermen werden geplaatst. Het heeft veel van de kar achter de wagen spannen.

Een gebouw dat eeuwenlang overeind is blijven staan dreigt binnen dertig jaar twee maal volledig op de schop te gaan, met alle rampzalige gevolgen van dien. Want de gemeente Zwolle wil als groeistad meedoen in de vaart der volkeren en hierbij past geen liefde voor wat de eeuwenlange geschiedenis heeft overgeleverd. De plannen rond de Broerenkerk lijken aan te sluiten op het algemene Zwolse "wannabe-beleid" van de afgelopen jaren, waarin het verbrassen tot hoogste ideaal is verheven. Als het maar "glossy" gebeurt.

Bron: De Stentor

Meer informatie over dit onderwerp u bij Herbestemming kerken