Kop logo vom Himmel hoch
Home - Nieuws - 2004 - Doopsgezinde kerk van Hindeloopen wordt opslagplaats

Nieuws

11 februari 2004

Doopsgezinde kerk van Hindeloopen wordt opslagplaats

Vanaf 1 januari 2004 worden er geen diensten meer worden gehouden in de doopsgezinde kerk van Hindeloopen. De gemeente van Hindeloopen maakt deel uit van een combinatie van Doopsgezinde Gemeenten. Samen met Bolsward, Makkum, Workum vormt ze de 'Kustcombinatie'. Elke zondag worden twee diensten gehouden in Makkum en Workum of in Bolsward en tot voor kort ook in Hindeloopen.

Het kerkgebouw is dichtgegaan wegens het kleine aantal van elf leden - waarvan er vier regelmatig in de diensten kwamen. De kosten voor instandhouding en onderhoud van het monumentale gebouw konden niet meer worden opgebracht. Het godshuis met kosterwoning wordt verkocht en blijft als monument behouden. Het pand zal niet meer gebruikt worden voor kerkdiensten. Voor het harmonium in de kerk is nog geen bestemming gevonden.

"Met pijn in het hart hebben we dit besluit genomen over de zo vertrouwde, knusse Vermaning, die ons zo heel veel jaren een onderdak heeft verschaft en waarin we met z'n allen lief en leed hebben gedeeld", schrijft de kerkenraad.

De vermaning in Hindeloopen werd gebouwd in 1653. De in 1550 gestichte Hindeloopse Mennisten Gemeente was in dat jaar de grootste doopsgezinde gemeente van Fryslân met duizend leden. Dinsdag 30 december is de laatste dienst geweest in de Vermaning.

Bron:
Friesch Dagblad, 19 december 2003; Reformatorisch Dagblad, 10 februari 2004
Met dank aan de heer Klaas Helderman, Den Haag.