Kop logo vom Himmel hoch
Home - Nieuws - 2004 - Toneel in Sallandse kerken

Nieuws


20 februari 2004
Toneel in Sallandse kerken

Het lijdensverhaal in drie bedrijven
Tekst: Stichting Judas 6

Als het over de persoon Judas gaat, dan komen bij veel mensen weinig positieve gedachten boven. We kunnen stellen dat de man er niet zo goed vanaf gekomen is. Dat is ook niet zo vreemd, want in de Bijbel is hij degene die voor 30 zilverlingen de verblijfplaats van Jezus verraadde.

Zware strijd

Dat Judas spijt kreeg, het geld terug gaf en zich verhing wordt eigenlijk terloops gemeld. Toch wonderlijk, gezien zijn letterlijk cruciale rol. In 'Een man genaamd Judas' wordt het verhaal van Judas verteld. Een verhaal zoals het geweest zou kunnen zijn. Het speelt zich af in de periode vlak na de intocht in Jeruzalem tot vlak na de opstanding van Jezus Christus. We maken kennis met onder meer Judas' vriendin Lea en 9 van Jezus' volgelingen. Sommigen naïef, anderen onzeker en weer anderen met een blind vertrouwen in Jezus. Judas sluit zich, na aanvankelijk met de nodige scepsis naar het hele Jezusgebeuren te hebben gekeken, met groot enthousiasme aan bij de groep.

Als Jezus bij zijn laatste avondmaal aankondigt dat één uit de groep hem zal verraden wordt de groep erg onrustig. Judas, uiteraard later de verrader, voert een uitermate zware strijd. Echter op een gegeven moment wordt hem volkomen duidelijk waarom Jezus moet lijden.

Bijna vergeten

Het slot van het stuk is zeer verrassend, dramatisch en van grote kracht. Maar het aangrijpendste van 'Een man genaamd Judas' is dat de toeschouwer zich met de 'verrader' gaat vereenzelvigen in plaats van, zoals in het traditionele passiespel, van tevoren reeds met Judas afgerekend heeft...

Speciaal voor dit bijna vergeten toneelstuk, dat het bijbelverhaal overigens volledig in tact laat, is de Stichting Judas 6 in het leven geroepen. Aangezien dit stuk in de afgelopen 40 jaar hoogst zelden is uitgevoerd, moét u het gaan zien! Het zal zeker een bijzonder moment zijn in de 40-dagentijd.

Uitvoeringsdata

29 februari
6 maart
7 maart
13 maart
21 maart
27 maart
1 april
2 april
4 april
7 april
9 april

Nieuw Heeten St Josephkerk
Deventer-Colmschate Ichtuskerk
Zwolle St. Michaelskerk (besloten voorstelling)
Olst Hervormde kerk
Lemelerveld Hervormde kerk
Apeldoorn St. Hubertuskerk
Enschede Helmertheater
Oudleusen De Wiekelaar
Mariënheem OLV Tenhemelopneming (besloten voorstelling)
Raalte Hoftheater
(Goede Vrijdag) Laren Hervormde kerk

14.00 u.
19.30 u.
11.30 u.
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
19.00 u.
20.00 u.
19.30 u.

Entree • €7,50