Kop logo vom Himmel hoch
Home - Nieuws - 2006 - Task Force opgericht

Nieuws

3 april 2006

Task Force Toekomst Kerkgebouwen opgericht

Op 22 maart werd in Woudrichem de „Task Force Toekomst Kerkengebouwen”
opgericht. Deze groep burgers uit heel Nederland stelt zich als doel het behoud
van kerkgebouwen en kloosters. De Task Force is zeer bezorgd over de honderden
kerken die op de nominatie staan, of komen te staan, om te worden vernietigd.
Zij wil de massale sloop van kerkgebouwen in Nederland een halt toe roepen en
deze gebouwen weer tot een levend deel van de samenleving maken. Als
onafhankelijk burger-initiatief wil het daarvoor aandacht vragen van
maatschappij en politiek.

De Task Force benadrukt dat er altijd een goede herbestemming gevonden kan
worden voor kerkgebouwen die hun oorspronkelijke functie (gedeeltelijk of
helemaal) hebben verloren. De groep wil kerkgebouwen liefst zo veel mogelijk
openbaar toegankelijk houden. Geld mag volgens de Task Force nooit een
doorslaggevend argument ten gunste van sloop zijn. Zij is bezorgd over het
huidige rijksbeleid, dat de sloop van kerken in de hand werkt: „Er is bijzonder
weinig rijksgeld beschikbaar voor kerkrestauratie, terwijl er nog zeer grote
achterstanden zijn. De problemen worden te veel alleen op het bord van
kerkgemeenschappen gelegd. Maar kerkgebouwen zijn van ons allemaal”.

De Task Force besloot om haar uitgangspunten neer te leggen in de „Verklaring
van Woudrichem”, die in de eerstvolgende vergadering zal worden ondertekend.
Daarin is ook de brede motivatie van de groep te vinden: „Wij vinden dat
kerkgebouwen en kloosters worden moeten behouden om dat ze de wortels van onze
Westerse beschaving weerspiegelen, monumentale en architectonische waarden
bezitten, het hart van stad, dorp of wijk zijn, veel burgers er emotioneel mee
verbonden zijn, en belangrijke ruimtelijke oriëntatiepunten zijn voor bewoners
en toeristen.”

Aan de leiders van kerkgemeenschappen vraagt de Task Force meer begrip en steun
voor al die mensen die vechten voor het behoud van „hun kerk”. Dit zijn vaak
heel betrokken mensen, die passie voor hun gebouw hebben. De Task Force helpt
deze locale groepen om met elkaar in contact te komen en ervaringen uit te
wisselen. Ook wordt kennis gedeeld.

De Task Force besloot in haar eerste vergadering om een website te ontwikkelen
met informatie over kerkengebouwen, met effectieve tactieken voor behoud en
herbestemming, en met goede praktische voorbeelden van behoud en herbestemming.
Ook zal zij innovatieve financieringsmogelijkheden voor behoud en restauratie
prioriteit geven. Daarvoor worden de landelijke en regionale politiek en
financieringsinstellingen benaderd. Er zal een actie „Open Kerk” worden
uitgewerkt, met als doel praktische suggesties te doen om kerkgebouwen
aantrekkelijker te maken voor bezoek van bredere lagen van de bevolking.