Kop logo vom Himmel hoch
Home - Nieuws - 2006 - ‘Kerk hoort alle dagen open te zijn’

Nieuws

7 juli 2006

‘Kerk hoort alle dagen open te zijn’

Leeuwarder Courant, 3 juli 2006

Surhuizum –De vele kerkgebouwen in Friesland zijn te vaak dicht in een tijd waarin veel mensen op zoek zijn naar inspiratie. Dat zei dominee Gerrit Groeneveld, coördinator van het open-kerkenproject Tsjerkepaad, bij de opening zaterdag in Surhuizum.

Tijdens de derde editie van het Tsjerkepaad, dat dit jaar langs drie routes voert, zetten tot 9 september tachtig kerken de deuren op zaterdagmiddag open. De organisatoren, de Friese Raad van Kerken en het Protestants Dienstencentrum Fryslân, willen stimuleren dat de kerken niet alleen op zondag, maar ook door de week toegankelijk zijn”, aldus Groeneveld.

Toeristen treffen al te vaak gesloten kerken. “Spitich genôch”, aldus de predikant. “De tiden binne feroare en de tsjerken kinne ynspylje op de behoefte fan minsken om op harren eigen wize te sykjen nei sinjouwing en ynspiraasje.”

Volgens Groeneveld hebben de kerken heel wat te bieden: “In rike arsjitektuer, prachtige kultuerhistoaryske monuminten, in plak om ta rêst te kommen yn de drokte fan it bestean.” De coördinator van het Tsjerkepaad vindt dat de kerken een voorbeeld moeten nemen aan de godshuizen in Scandinavische landen, die volgens hem in de zomerperiode vaak continu open zijn.

Friesland neemt met de vele torenspitsen in het landschap in Nederland een bijzondere plaats in, aldus Groeneveld. Hij vertelde dat iemand als Albert Schweitszer zich een halve eeuw geleden verbaasde over het aantal kerken tijdens een bezoek. “Yn Drinte binne 60 tsjerkedoarpen. Yn Fryslân binne 320 tsjerkedoarpen mei 365 tsjerken. En dan binne der ek noch sa ‘n 75 tsjerkemonuminten.”

Wat de werkgroep Tsjerkepaad betreft, is het aantal van tachtig deelnemende kerken slechts het begin. Volgens Groeneveld zullern de komende jaren zoveel mogelijk van de pakweg vijftig plaatselijke raden van kerken in Friesland gevraagd worden mee te doen. “Tsjerkepaad sil krekt sa lang trochgean as de tsjerken harren doarren op slot hâlde”, aldus de coördinator.