Kop logo vom Himmel hoch
Home - Nieuws - 2006 - Jaarvergadering en excursie in Deventer

Nieuws

22 oktober 2006

Jaarvergadering en excursie in Deventer

De Stichting Bedehuizen in Overijssel en Flevoland organiseert op vrijdag 10 november een jaarvergadering met een excursie door historisch Deventer. O.a. de Broerenkerk, het gemeentehuis worden bezocht. De dag zelf vindt plaats in de Grote of Lebuïnuskerk.


Foto: Lebuïnuskerk Deventer

Stichting Bedehuizen in Overijssel en Flevoland
Secretariaat: Marianne Nijman
Postbus 22, 7490 AA Delden
074 3763868
e-mail: SBOF@home.nl

Programma

11.00 uur Ontvangst met koffie en Deventer koek
Sociëteit De Hereeniging, Grote Poot 2, te Deventer
11.15 uur Jaarvergadering SBOF
Aansluitend de lunch in De Hereeniging
13.00 uur Ontvangst door dhr J.van Lith de Jeude, burgemeester van
Deventer in de oude Raadzaal van het gemeentehuis,
Grote Kerkhof te Deventer
14.00 uur Bezoek aan de Lebuinuskerk
Ontvangst door dhr W. de Jong, voorzitter kerkbestuur. Hij zal vertellen
over het in financiële zin in standhouden van een historisch kerkgebouw.
Aansluitend bezichtiging van de kerk.
15.30 uur Bezoek Broederenkerk
16.00 uur Einde programma

Aanmelding

De kosten voor deelname aan de jaarvergadering, lunch en de excursie bedragen €10,- per persoon. Introducés zijn van harte welkom en betalen hetzelfde bedrag.
U kunt zich aanmelden door een email te sturen met uw naam en het aantal personen waarmee u wilt deelnemen, en tevens het betreffende bedrag over te maken op postgiro 2251414 t.n.v. Stichting Bedehuizen in Overijssel en Flevoland, Postbus 22 te Delden, o.v.v. “excursie 2006”.

Gemeentehuis Deventer

Dit gebouw is een der interessantste gebouwen van het classicisme in Nederland aan het eind van de Gouden Eeuw. In de jaren 1693-1694 verbouwde Jacob Roman twee oudere gebouwen, het oude raadhuis en het Wanthuis, tot een nieuw stadhuis. De voorgevel werd opgetrokken uit Bentheimer zandsteen en in het interieur werden diverse vertrekken opnieuw ingericht.
De zijgevel aan de Polstraat is in 1662 gemoderniseerd door Philip Vingboons. Deze gevel heeft bakstenen pilasters over twee verdiepingen en de lengte ervan is dezelfde als die van het oude Wanthuis.
Behalve de monumentale voorgevel is ook het interieur bezienswaardig. De vestibule uit 1693-1694 heeft een stucplafond, wandvlakken in Lodewijk XIV-stijl uit 1776 en een rijk gesneden portiek met dubbele deuren.
Het burgemeestersgestoelte in de Raadzaal heeft een gesneden achterbetimmering uit 1650, waar in 1731 een klok werd ingebouwd.

Grote- of Lebuinuskerk

De kerk geldt als een der drie Bernolduskerken die Nederland telt. Deze kerken zijn alle omstreeks het midden van de 11de eeuw gesticht, waarvan twee te Utrecht, te weten de Jacobi- en de Pieterskerk.
In Deventer is in de laat-gotische hallenkerk 11e eeuws muurwerk bewaard gebleven (krocht, opgaand muurwerk van het hoge koor, oostelijk dwarsschip en de 4 pijlers van het oostelijke en de 2 oostelijke pijlers van het westelijk schip onder andere).
In de loop der eeuwen heeft de kerk verschillende bouwkundige veranderingen ondergaan. Veranderde gebruikswensen hebben ertoe geleid dat er verschillende uitbreidingen hebben plaats gehad. Sporen hiervan zijn nog zichtbaar.
Het schip werd in de l3de eeuw radicaal veranderd. In 1612-13 werd de toren met een koepel verhoogd, ontworpen door Hendrick de Keyser. Op de wanden achter in de kooromgang en in de gewelven bevinden zich schilderingen van omstreeks het jaar 1500.
De hoge ouderdom, de aanwezigheid van veel romaans werk en het typologisch belang van de beide dwarsschepen bepalen de uitzonderlijke waarde van de Bernolduskerk

Parkeeradvies

Wanneer u met eigen vervoer komt, kunt u het beste uw auto aan de overkant van de IJssel parkeren, aan De Worp. Met het Pontje, het voet-fietsveer Deventer De Welle - Deventer De Worp kunt u overvaren. Het pontje vaart regelmatig tussen beide oevers van de IJssel tot 20.00 uur.
Een retourticket kost € 1,25.

Vooraankondiging

Op 10 december a.s. wordt deel 35 in de reeks van publicaties gepresenteerd: Ds.J.W.Samberg, een fenomeen. Het levensverhaal van de pastor van Twickel en Twente:
Jan Willem Samberg is geboren in Meddo bij Winterswijk. De Sambergs waren boeren en blekers, en handelden in linnen. In 1909 werd Jan Willem schoolmeester in het Overijsselse Lutten. Na drie jaar vertrok hij naar Zwolle waar hij korte tijd een aanstelling had. Hij wilde studeren en verhuisde naar Leiden om te gaan werken en studeren: MO Nederlands en Geschiedenis.
Kort na het einde van de Eerste Wereldoorlog schreef hij zich in bij de Leidse theologische faculteit, de bakermat van de moderne theologie. Als pas afgestudeerd predikant neemt hij een beroep aan naar de Nederlands Hervormde Gemeente van Oijen, een dorpje aan de Maas op tien km afstand van Oss.
Op 18 december 1927 heeft ds.Samberg ‘toehoorders’ in de kerk, afgevaardigden van de Hervormde Gemeente Delden. Het positieve advies dat zij overbrengen aan de kerkenraad en de baron van Twickel, leidde tot het beroepen van ds. Samberg naar Delden. In mei 1928 betrekt de nieuwe predikant de 18e-eeuwse Twickel-pastorie waar hij woont tot aan zijn overlijden in 1976.

Dit boek is geschreven door ds.A.Bekkenkamp, emeritus predikant te Haaksbergen en tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Twickel.

In 2007 zullen drie nieuwe publicaties verschijnen, waar momenteel door de auteurs nog hard aan wordt gewerkt:
De Dorpskerk van Wierden;een hervormde gemeente met wereldlijke banden
De Onze Lieve Vrouwenkerk van Bathmen
De St.-Corneliuskerk in Luttenberg.


Met vriendelijke groet namens het bestuur van de SBOF
Marianne Nijman