Kop logo vom Himmel hoch
Home - Nieuws - 2006 - Aantasting werelderfgoed Midden-Beemster?

Nieuws

30 oktober 2006

Aantasting werelderfgoed Midden-Beemster?

De Nederlandse Hervormde kerk van Midden-Beemster (bouwjaar 1621), een beeldschone zaalkerk met toren op terp, wordt zeer waarschijnlijk uitgebreid met een groot, drie verdiepingen hoog bouwwerk aan de zuidzijde. Het gemeentebestuur van Beemster en het kerkelijk bestuur zijn het over deze oplosssing eens geworden, maar enkele bewoners willen een publieke discussie voeren. De kerk en de omgeving werden in 1999 uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed.

De buitengewoon fraaie terpkerk, het oudste gebouw in de Unesco werelderfgoed-droogmakerij Beemster (intussen óók nr 15 op de 'venster'lijst van de Canon van de Nederlandse geschiedenis), wordt maar spaarzaam gebruikt voor kerkdiensten en zeer incidenteel voor culturele activiteiten van niet-religieuze aard. Het kerkbestuur en de gemeente willen nu een verhoudingsgewijs erg groot (en stylistisch nogal detonerend) gebouw vlak naast deze ranke kerk bouwen om op deze manier een gemeenschapscentrum tot stand te brengen dat, in combinatie met de kerk zelf, door diverse Beemster verenigingen te gebruiken is. Op zichzelf heeft geen weldenkend mens daar bezwaar tegen, ware het niet dat e.e.a. zich wel erg aan de publieke discussie onttrekt en daardoor minder megalomane alternatieven niet in overweging worden genomen.

Een klein groepje van bezorgde dorpsbewoners wil proberen een serieuze discussie over alternatieven af te dwingen alvorens de bouw van het voorgestelde gemeenschapscentrum te laten plaatsvinden. Via het ventileren van zienswijzen konden zij de gemeentelijke besluitvorming niet op andere gedachten brengen, dus nu gaan zij beroep aantekenen tegen het besluit van B&W om een zg. restauratievergunning (=principebesluit tot nieuwbouw) af te geven. Zij vragen ook een voorlopige voorziening met opschortende werking aan.

Voor meer informatie:

Dr V.S.E. Falger
Middenweg 173
1472 HJ Midden-Beemster
0299-687434
V.Falger@gmail.com