Kop logo vom Himmel hoch
Home - Nieuws - 2006 - Bekende Nederlanders betuigen steun aan kerkgebouwen

Nieuws

24 december 2006

Burgerinitiatieven onmisbaar voor behoud kerkgebouwen-Bekende Nederlanders betuigen steun aan kerkgebouwen

Verschillende bekende Nederlanders hebben aangegeven dat de massale sloop van kerkgebouwen een halt moet worden toegeroepen. De Task Force Toekomst Kerkgebouwen heeft een Comité van aanbeveling" Toekomst Kerkgebouwen" ingesteld tijdens haar vergadering op 13 December in de Lambertuskerk in Raamsdonk.


Bekijk een videofragment van Herman Finkers over de Plechelmusbasiliek van Oldenzaal.

De Task Force constateert een toenemende bereidheid in maatschappij, bij kerkleiders, politiek en financieringsinstellingen om kerkgebouwen in Nederland een nieuwe toekomst te geven. Veel mensen willen deze gebouwen behouden en nieuw leven in blazen. De massale sloop die gaande is, leidt tot steeds meer maatschappelijke weerstand.

De Task Force Toekomst Kerkgebouwen, zelf ook een burgerinitiatief, ondersteunt diverse partijen die bij het behoud van kerkgebouwen in Nederland betrokken zijn. Verscheidene bekende Nederlanders hebben al verklaard de inzet voor de kerkgebouwen te steunen. De volgende mensen zijn toegetreden tot het Comité van aanbeveling "Toekomst Kerkgebouwen" (in alfabetische volgorde): Antoine Bodar, Herman Finkers , Frank Houben, Ton Koopman, Ronald Loudon, Frans Slangen, Jacob Slavenburg, Emmy Verheij en Frank Visser.

De Task Force concludeert dat een van de hoofdredenen voor sloop en aftakeling van kerkgebouwen geld is. Er ligt een herstelbehoefte van kerkgebouwen van wellicht over de 2 miljard euro, en alleen voor rijksmonumentale kerkgebouwen al 737 miljoen euro. Prachtige rijksmonumentale kerkgebouwen zoals de St. Annakerk in Molenschot en de Clemenskerk in Hilversum, en het op TV getoonde oude kerkje in Vierhuizen zijn langzaam maar zeker aan het vervallen door achterstallig onderhoud. De Task Force vindt dat onbegrijpelijk.

Vertegenwoordigers uit de financiële wereld benadrukten tijdens de Task Force vergadering dat er bijzonder veel mogelijkheden zijn om het behoud van kerkgebouwen te financieren. Er wordt echter nog te weinig innovatief gedacht in "kerkenland". De luiken moeten open en kansen moeten worden gegrepen. De Task Force stelt zich op als katalysator voor een nieuwe kijk op kerkgebouwen. Ze stimuleert het gezamenlijk zoeken van oplossingen voor het behoud en voor de financiering van restauratie, onderhoud en eventueel exploitatie.

Ook bij de financiering van kerkgebouwen is particulier initiatief vaak onmisbaar, en de vergaderlocatie van de Task Force was niet zonder reden gekozen: zonder de Stichting Lambertuskerk te Raamsdonk was deze kerk, een van de oudste in Noord-Brabant, zwaar in verval geraakt, en wellicht uiteindelijk gesloopt. Nu is deze kerk volledig gerestaureerd en wordt het gebouw gebruikt voor allerlei maatschappelijke activiteiten. Professioneel en zakelijk georganiseerd, maar gedragen door vrijwilligers. Via een constructie die op steeds meer plaatsen in Nederland wordt toegepast.

De Task Force is er van overtuigd dat door een gezamenlijke inzet van overheden, kerkelijke instellingen, particulieren en financiële instellingen kerkgebouwen behouden kunnen blijven.