Kop logo vom Himmel hoch
Home - Tsjerkepaad

TSJERKEPAAD 2006

Dit jaar drie routes


De Hervormde Kerk (PKN) van Surhuizum maakt deel uit van Tsjerkepaad.

Tsjerkepaad is op initiatief van de Raad van Kerken in Friesland in de zomer van 2004 voor het eerst van start gegaan in het zuidwesten van de provincie met de zgn. Liembultenroute.
In 2005 werd een tweede route geopend, de Noard Westergoaroute, noordelijk van Sneek en Bolsward. En dit jaar gaat als derde route de Kerspelroute van start in de gemeente Achtkarspelen met 15 open kerken tussen Surhuisterveen en Buitenpost. In totaal doen dit jaar 80 kerken en kerkelijke monumenten mee. De kerken die aan Tsjerkepaad meedoen, openen hun deuren op zaterdagmiddagen (13.30-17.30 uur) tussen 1 juli en 9 september (Monumentenweekend). Tijdens het laatste weekend gaan sommige kerken ook op zondagmiddag open.

Ook dit jaar kon weer een fraaie Tsjerkepaadgids verschijnen, waarin de kerken en monumenten op de routes worden beschreven. De gids kost slechts 1 Euro en is te verkrijgen bij alle deelnemende kerken. De VVV kantoren in de regio hebben informatiefolders over de kerken die aan Tsjerkepaad meedoen.

Tsjerkepaad wordt georganiseerd door een commissie, waarin vertegenwoordigers zitten van de Raad van Kerken in Friesland en het Protestants Diensten Centrum (PKN) in Leeuwarden.
Zij willen stimuleren dat de kerken hun deuren niet alleen op zondag, maar ook door de week openen. De kerk staat als cultuurhistorisch gebouw, als plek van bezinning en ontmoeting midden in de samenleving. Daarop probeert Tsjerkepaad in te spelen. De afgelopen jaren bleek dat er veel belangstelling voor was. Het is de bedoeling om de komende jaren steeds nieuwe routes, die worden opgenomen in de Tsjerkepaadgids, te openen.


Lees een artikel over Tsjerkepaad 2006 uit de Leeuwarder Courant
Lijst van deelnemende kerken

Meer informatie kunt u krijgen via:

ds. Gerrit Groeneveld,
coördinator Tsjerkepaad
2e Wijk 1
8411 TK Jubbega
0516-461379
g.s.groeneveld@hetnet.nl